БОГ казва:

„Ако обичаш някого повече от мен, ще ти го отнема!”,

и добавя

„Ако пък казваш, че не можеш да живееш без някого,

ще те науча, възпитам, без него да живееш!”…

И минават сезони, и години отминават

и изсъхват и клоните на дърветата,

които са имали толкова дебели сенки…

… търпения се изчерпват,

… и любимата ти става нечия друга,

… умът ти не побира всичко това…

…Приятелят става враг,

А врагът – приятел,

Толкова е странен светът…

И виждаш, че всичко невъзможно, е станало възможно…

Казваше „Не бих паднал!”, а падаш,

Казваше „Не бих сбъркал!”, а си толкова объркан…

А най-странното е, че постоянно викаш:

„Свършено е с мен, умрях вече!”,

а продължаваш да живееш…

Мевляна Джалал ал-Дин Мухаммад Руми