Имало едно време един халиф, който трябвало да поеме на дълъг път. Преди да тръгне извикал своя везир и му заръчал:

– Искам докато ме няма, да затвориш жена ми в кулата.

– Но господарю, тя ви обича! – отвърнал везирът.

– Аз също я обичам, но ние арабите имаме една стара поговорка, която казва: „Дръж кучето си гладно и то ще те следва. Охрани го и то ще те захапе.".

Халифът тръгнал на път и след шест месеца се върнал. Повикал везира си и му казал да доведе жена му.

– Тя ви напусна, господарю. – отвърнал везирът. – Ваше Величество цитира една чудесна поговорка преди да замине, но ние арабите имаме и една друга пословица, която вие вероятно сте забравили:

„Ако кучето ти е вързано на верига, ще последва всеки, който го отвърже.“