Общият враг доказано сплотява. Дали ще е учителят, който изпитва всеки час и раздава щедро двойки, или шефът, който постоянно мъмри подчинените си и прави оперативки през два часа… общият враг сплотява колектива и му действа продуктивно.

Така че, ако искате да получите висока оценка или да създадете успешен групов проект, набележете си мишена и нека това бъде вашият общ враг. Проучванията сочат, че когато сте част от колективен проект, отрицателните емоции към някого или нещо, което е извън тесния кръг на групата, носи на цялата група само ползи – сплотяват я, повишават продуктивността и креативността й, дори ускоряват процеса на работа.

От друга страна, негативните емоции по отношение на човек от групата (например някой не си върши работата добре и дърпа всички назад) не сплотява, а разединява, възпира цялостния процес на работа и намалява ефективността на труда.

Цветелина Велчева по материали от didyouknowfacts.com