20-те. 

Моите 20 бяха абсолютно най-лошите. 

Всичко се предполагаше, че ще бъде вълнуващо. Най-сетне бях свободен от клетката. Никакви вече родители и учители. Можех да си съблека дрехите пред други хора (с тяхното разрешение). Можех да си намеря работа.

Можех да си изпълня всичките мечти. 

Но нищо не стана. Защото хората в техните 20 години като цяло не са добри в нищо. 

Научих толкова малко в университета (специализирах компютърно програмиране, после трябваше да запиша коригиращ курс по компютърно програмиране, след като най-накрая си намерих работа), че аз внезапно разбрах колко са били безсмислени четирите години там. Всъщност, те имаха и негативна стойност, заради натрупания дълг. 

Освен това, в моите 20 години си мислех, че бързам. Трябваше "да успея" и "да открия страстта си". 

В моите 20 някой ми каза "времето е пари". Затова изпуснатата възможност имала "цена". Така наречената "алтернативна цена", или "алтернативни разходи". 

"Алтернативната цена" е фраза, преподавана във всеки курс по микроикономика в университет. Никой обаче не използва микроикономиката отново след университета. Аз се специализирах в микроикономика. 

Времето не е пари. 

Парите аз мога определено да изгубя, но мога също и да ги направя. 

Но не мога да си направя време. Няма времева... машина (наистина не мога да сложа тези две думи една до друга), която изплюва още време, ако слагам в нея 5-доларови банкноти.