Да навършиш пълнолетие, не те прави зрял човек. Всъщност възрастта има малко общо със зрелостта. Обикновено животът е този, който решава кога сме пораснали. Ако се чудите какво прави зрелият човек, психолозите посочват тези 10 признака на зрелостта:

1. Владее емоциите си.

Познава себе си и владее гнева си. Умее да се контролира и да спазва златното правило да преброиш до 10, преди да реагираш.

2. Поема отговорност за постъпките си.

Не се крие зад оправдания, поема отговорността за собствените си действия – добри или лоши, правилни или грешни.

3. Благодарен е и умее да цени.

Знае, че онова, което има, не е даденост. Цени притежанията си, благодарен е за тях. Радва се на малките неща.

4. Живее в мир със себе си.

Приема себе си такъв, какъвто е. не се стреми да се харесва на другите, а разбира, че най-важното е да се харесваш на себе си и да живееш в хармония със себе си.