Човекът бил нещастен. Най-малкото не се чувствал щастлив. Колкото и да се стараел, все не постигал това, което искал. Все нещо липсвало, за да е пълно щастието му. А той заслужавал да е щастлив. Достатъчно бил чакал...

И тогава човекът решил да се обърне към Бог. 

- Господи, моля те, дай ми всичко, за да се наслаждавам на живота! - помолил човекът.

А Бог отвърнал:

- Аз съм ти дал Живот, за да се наслаждаваш на всичко!  

Помнете: Когато поискате всичко, което имате, ще получите всичко, което искате...