За някои хора е много трудно да изразяват оплакванията си директно. Ето само част от начините, по които пасивно-агресивните хора се опитват да предадат раздразнението си:

 • Отлагане
 • Преднамерена неефективност
 • Опитват да обвинят някой друг
 • Вършат нещо твърде късно, когато вече няма полза
 • Вършат нещо зле, така че да няма полза
 • Казват „забравих“, когато всъщност не са
 • Държат се мрачно

Разбира се всички тези неща могат да нямат пасивно-агресивни намерения. И това е предимството на този тип поведение. Хората могат да се държат пасивно-агресивно отчасти, защото не е социално приемливо да се демонстрира гняв. Освен това е по-лесно да се държиш пасивно-агресивно, вместо да адресираш проблема директно. Понякога такова поведение е настина ефективно – в това да вбесява околните.

Трудно е да се решат проблемите, когато биват непрекъснато прикривани от пасивно-агресивно поведение. Ето няколко начина да се справим с подобно държание.

 1. Обърнете внимание на пасивно-агресивното поведение. Това може да не е лесно.
 2. Избягвайте да участвате в пасивно-агресивната игра. Не се опитвайте да декодирате поведението им.
 3. Не отвръщайте с вашите собствени пасивно-агресивни тактики, това е малко вероятно да проработи.
 4. По-добре да бъдете директни и да попитате другия човек, колкото може по-тактично и позитивно, дали има проблем.
 5. Споменете, че според вас има някакъв неявен мотив за това поведение.
 6. Винаги бъдете спокойни. Дръжте емоциите си под контрол, докато изслушвате проблема.
 7. Не очаквайте, че ще можете да промените начина, по който се държи другият човек.
 8. Очаквайте да покажете на другия човек, че най-добрият начин да общува с вас е директно, НЕ чрез пасивно-агресивни методи

Източник: PsyBlog