5. Лично пространство и лично време

Не прекъсвайте детето, когато се занимава с нещо. Позволете му да завърши своята работа и само да определи темпото, с което прави нещата. Така то само ще избере колко му се занимава с това или онова: половин час, час или два, само, с преподавател или с някой друг. Така вашият син или дъщеря се учи да получават удоволствие от различните видове дейности.

6. Възрастните са отговорни за ценностите, които предават на детето

Възпитавайте с личен пример, помнете, че детето първо копира вашето поведение. Въвличайте го в игри, мотивирайте го, помагайте му да опознава света с интерес. Устройте майсторски клас! Здравословно е да увлечете детето по „обществено полезни“ неща: да измие плодовете, да прибере дрехите в гардероба, да полее цветята.

Заниманията трябва да са леки, посилни за неговата възраст и да развиват координацията на движенията му, неговата внимателност, чувство за ред и способност да се грижи за другите. Позволете му да се чувства голямо и отговорно.

Продължава на страницата на Новите родители