За педагогическата система на Мария Монтесори знаят всички, които се интересуват от детско развитие. Постулатите за възпитание, въведени от италианката още през миналия век, са популярни и днес.

letidor.ru синтезира 7 принципа на легендарния педагог, които могат да бъдат в помощ във всекидневния живот.

1. Детето само си е учител

В центъра на системата е детето с неговите вродени навици, познания и пристрастия. На родителите е отредена ролята на пасивен помощник. Те по-скоро помагат то да получи знания, да ги активира, когато това е необходимо.

Дайте му само да избере занимание по свой вкус. Наблюдавайте неговите уникални способности, гледайте какво предизвиква любопитство у него, какво обича, какво не харесва и уважавайте този избор.

2. Със своето поведение възрастните изграждат основата на бъдещата личност

Малкото възприема околната реалност от първите си дни. Развива се много активно, а неговото формиране като личност зависи пряко от това какво се случва наоколо. Детският организъм, за разлика от възрстния, непрестанно се променя, преминава през сензитивни периоди (време на особена възприемчивост към различни видове дейност и способи за емоционални реакции). Съгласно изследванията на д-р Монтесори, на всяка възраст съответства период, когато този или онзи навик се усвоява най-активно.

Поощрявайте любопитството на своето дете, до 6 години то попива всичко като гъба. Именно в тази възраст детето учи без усилия и просто събира необходимите навици и знания. До 6-7 години се създават всички основни принципи на развитие, създава се неговия характер.

3. На детето са нужни свобода и самостоятелност

То постепенно престава да се нуждае от опеката на възрастните. Важно е да сте готови да се дистанцирате сами от него, ако детето се справя само.

Разрешете му да изследва дома и улицата. Разбра се, само в рамките на безопасното. Поощрявайте неговата независимост в обучението. Контролирайте меко и незабележимо.

4. То изучава света с ръцете си

Дайте на малкото колкото може повече възможности да изучава предметите с ръце – шише с вода, маса, растения в размери, които то може да обхване. Това е необходимо, за да изучава предметите самостоятелно и да поправя грешките си.

Счупеното шише с вода ще му подскаже, че трябва да е по-внимателно, ако иска да утоли жаждата си и да не намокри дрехите си и ще бъде добра основа за приучване към ред. Може да разположите различни предмети на достъпни за него място, например на ниските рафтове на шкафа, за да може детето да се добере лесно но тях.