5. Пета фаза — фаза на дълга или уважение – това е първият стадий на любовта.

До този момент все още не е имало любов. Аз започвам да мисля, че не той ми е длъжен, а че аз съм му длъжна. Концентрирането върху своите задължения ни развива.

6. Шеста фаза – дружба. 

Дружбата — това е сериозна подготовка за любов. Фазата е основана на предходните отношения. Партньорите имат нужда да създадат „банка на доверието”. Без взаимно уважение отношенията няма да се развият.

7. Седма фаза –   любов. 

Изминат е достатъчно сложен и дълъг път. Двойката очаква заслужена награда – истинска любов. Излишно е безпокойството, че тя ще престане или отслабне с течение на времето. Не, тя непрекъснато ще израства и ще става все по-силна.

Смята се, че хората могат да преминат през тези етапи за около 12 години и повече.

Любовта – това не е евтина вещ, не е възможно да се купи. Към нея трябва да се стремим цял живот. На любов следва да се учим чрез различни житейски ситуации.

Това е характерно за продължителни и близки отношения. Любовта не ни пада от небето, към нея ние сами вървим, узряваме и се освобождаваме от егоизма.

Затова  двойките, които са решили да се разведат, трябва старателно да се опознаят взаимно и да се сприятелят. А после ще дойде и голямата любов. Трябва просто да ценим онези, които са винаги до нас.

Да, така живеем ние, макар и много двойки да приемат това скептично. В захарно-шоколадовия период е невъзможно да се разбере какво означава истинска любов.

Нали тя има шест вкуса!

Това са сладък и солен, стипчив и тръпчив, лютив и даже горчив.

Затова не бива да се изисква нещо от партньора, а трябва да бъдем предани на своята любов. Предаността – това е основното качество на непреходната любов.

Ако ви се струва, че любовта си е отишла, то знайте, че вашата любов още даже не е започнала...

Както се казва в Библията, „Любовта никога не престава”!