Ако ви е нужна голяма промяна – повече сън или повече физическа активност, направете си план, за да си ги доставите. Ако пък вашата рецепта за спокойствие е неизпълнима в момента, например няма как да си легнете по-рано – обещайте си писмено да го направите веднага, щом е възможно, сложете обещанието си на видно място и го изпълнете.

4. Все още се раздразнителни и гневни? Прегърнете децата и им кажете:

"Много съжалявам, но днес съм ядосана, тъжна… Ще се постарая да бъда добра, да не си изливам яда на вас. Може ли и вие също да опитате да бъдете добри към мен? Обещавам, че тази вечер ще си легнем да спим по-раничко, за да се успокоя и да бъда мила и добра утре сутрин. Надявам се да ме разберете.“

Всичко е под контрол

Децата учат лесно – как да се самоконтролират, как да съпреживяват, как учтиво да помолят за това, което им трябва. Те чувстват, когато се намираме в състояние на стрес и когато се дистанцираме, затова вашите думи ще им помогнат да разберат по-добре и самите себе си. Разбира се, те може да продължат с пакостите, но ще са по-малко от обикновено.

5. След време, всеки път, когато видите, че започвате да повишавате глас, можете да млъкнете, да въздъхнете и да кажете: „Съжалявам, че отново съм нервна и раздразнителна, всъщност исках да ви попитам дали не може да играете на някаква по-тиха игра?“

Какво да правите, ако редовно проявавате раздразнителност? 

6. Измислете си някакъв сигнал с ръка, който всички в семейството ви да използват, когато започнете да повишавате глас.  Така само един знак от тяхна страна ще е достатъчен, за да разберете, че прекалявате. Разбира се, ако се чувствате гневни всеки ден, това е признак, че е необходимо да промените нещо коренно в живота си. Постарайте се да получите най-добрата възможна помощ, от която се нуждаете, за да се справите със сдитуацията. Вие заслужавате това, за да се почувствате по-добре. И децата ви заслужават най-доброто, което можете да им дадете от себе си.

Новите родители