Никога не е излишно за родителите да получат помощ и съвет за по-бърза и ефективна подготовки на домашните, които детето се налага да пише до късно вечер.

Ето няколко съвета от книгата на Олга Узорова: „ Караул - домашна работа!“.
Част от тях помагат на родителите да убедят детето, че домашната работа е важна и не бива да се прима като каторга. 
Други са отговор на практически въпроси от ежедневието.
Авторката дава и 3 аргумента в полза на домашните, които може да изтъкнете пред детето.

1. Домашните ти помагат да станеш самостоятелен. Те те учат как да учиш. За да си изпълниш добре задачите, трябва да умееш да планираш, да контролираш себе си в хода на работата и това да продължи до самия ѝ край. Тези навици са от помощ и по-късно при самостоятелната работа в клас. Само в къщи обаче можеш са включиш в действие различните видове самоконтрол ( да преразкажеш текста, да напишеш отговори на въпросите, да съставиш въпроси към текста, да направиш план ), а после да си избереш най-ефективния.

2. Домашните ще ти разкрият особеностите на твоята памет. Така сам ще можеш да избереш този метод на учене, който подхожда именно на теб ( да четеш на глас от учебника или проста за себе си, да си правиш бележки или да рисуваш най-важното.)

3. По време на урока ти научаваш нова информация. Тя постъпва в кратковременната памет. Ако наученото не се повтори, то много бързо може да бъде забравено. Неприятно е да си седял половин ден на училище, а после да установиш, че това време е пропиляно, защото не можеш да се възползваш от информацията, нито в живата, нито в училище, нито на контролните.

Отговор на най-често задаваните въпроси