Сексуалното образование е доста плъзгава тема. Родителите искат да прехвърлят разговора за това на училището, учителите са убедени, че това е задача на всеки родител. И става така, че децата понякога получават информация за собствено си тяло, за секса и взаимоотношенията от съмнителни източници: от по-големи приятели, от съученици, от интернет. А не рядко и цял живот се ръководят от тези съмнителни информации.

Така е защото темата секс за много родители не е най-комфортната, дори и с приятели избягват да я коментират.

Въпреки смущението и страховете, с децата трябва да се говори.

Ето защо.

Те ще научат за секса от някой друг

Подрастващите се интересуват от секс и това е разбираемо и напълно естествено. Тялото им се променя, отношенията с връстниците – също и те се опитват да узнаят колкото е възможно повече.

В главата им жужат милиони въпроси, които искат да отправят към някого. Всеки път, когато им отказвате отговор, или пък се измъквате с някакви общи фрази, им давате възможност да се информират по тези въпроси от другаде - едва ли ще е библиотеката.

Оставяте детето на случайността

Ако му отказвате нужната информация за тялото му и за секса, вие директно го излагате на опасност.

„Родителите се тревожат, че ако говорят с детето на тези теми, директно ще го тласнат да прави секс. В действителност това въобще не е така. Тези деца, които редовно са били информирани от родителите си, по-късно започват сексуални отношения,“ обяснява проф. Винсен Гуамо-Рамос от Центъра по семейно планиране в Ню Йорк.

Ако вие не дадете информация или не му предоставите достъп до правилни източници, то информацията сама ще го намери. И тя едва ли ще е такава, каквото бихте искали то да получи.