Всеки ден сме изправени пред море от решения. Невъзможно е да правим съвършения избор всеки път. Можем обаче да подобрим значително шансовете си посредством особено ефективната техника на критичното мислене.

Саманта Агос показва процес, състоящ се от 5 стъпки, който ще ви помогне да се справите с редица проблеми.

Налични са субтитри на български.

Every day, a sea of decisions stretches before us, and it’s impossible to make a perfect choice every time. But there are many ways to improve our chances — and one particularly effective technique is critical thinking. Samantha Agoos describes a 5-step process that may help you with any number of problems. Lesson by Samantha Agoos, animation by Nick Hilditch.