Как и кога започва развитието на ораторските способности. От каква възраст да учим детето да говори правилно и как.
Нека да разгледаме какви похвати трябва да усвои то, за да говори правилно и един ден да се изявява като добър оратор.
Какво трябва да владее:

- да съставя правилно изречения и словесни обрати;

- да има богат речник; 

- да не използва паразитни думи, повтарящи се звуци и предлози;

- да използва сравнителни фразеологични единици, цитати, синоними;

- да вледее играта с гласова интонация,да може да изразява емоции;

- дае грамотно и ясно да произнася звуците.

Тези умения ще са от помощ на детето в общуването с връстници и възрастни, в училище и пред широка аудитория.. Така по-лесно то ще може да постигне целите си. 
Родителите е добре да насърчават развитието на речта от деня на раждане: да пеят песнички, да четат приказки, да разказват, заедно да слушат красива мелодична музика.
Придържайки се към някои прости препоръки, възрастните могат не само да развият умението на детето да се изразява правилно, но и ще овишат неговото самочувствие.

Ето някои основни съвети.

- Консултация с логопед. Ако хлапето се затруднява или не изговаря правилно някои звуци, е необходимо да се свържете с логопед. Той ще научи детето да говори правилно, което в бъдеще ще помогне за грамотното писане на думите.
Не е разумно да отлагате консултацията с идеята, че по-късно всичко ще се оправи от само себе си. Често говорните проблеми не се решават от само себе си.

- Вокално образование. Учителят по пеене ще научи детето да диша правилно. Това умение му гарантира правилно произношение на думите, без да „гълта“ звуци. Изразителното пеене има положителен ефект върху ясната артикулация и може да помогне, дори ако детето заеква.

- Четене на глас. От ранно детство е необходимо детето да чува изразителна художествена реч. Веднага след като се научи да чете самостоятелно, е добре да се упражнява и всеки ден да чете на глас.

- Театрални постановки и домашни представления. Водете детето на театър, за да запалите интереса му по театралното изкуство. Това ще е от голяма полза за постановката на детската реч. Дори само защото актьорите имат добра дикция и отчетливо произнасят думите. Разигравайте спектакли и у дома. Децата обичат да влизат в ролята на актьори.

- Скоропоговорки. Скоропоговорките са най-забавният инструмент за усвояване на говорни умения. За децата редовното им използване е най-доброто упражнение за правилно произношение на всички звуци.

Новите родители