Зависимост

С него – лошо, без него – лошо. Той се изнася, връща се, редуват се трагедии и драми ... Някои наричат това истинска любов. Като в романите или на екрана. Дори употребяват и романтичното определение  „взаимна зависимост“.

Трудно се излиза от такава зависимост. Особено за децата.

Вероятно заради тях, отлагате раздялата с няколко години с аргумента  поне то да израсне и да тръгне на училище. Или да го завърши. В краен случай – и университета ...

Едва ли има смисъл.

Някой твърдо е решил да си тръгне

Това не е криза на средната възраст, а дълго и добре обмислено решение. Причините могат да са много. Нова връзка, изчерпани възможности ...

Ако родителите манипулирате детето с думите: „Ти, нали няма да ме предадеш“, това не носи за никого полза. А децата, заради които смятате, че сте „се жертвали“ , ще се изпълнят с чувство за вина.

В общи линии плюсове няма, единствено кратко морално удовлетворение.

Новите родители