"Защо сте ме родили?" "Защо не всички деца са добри?", "Кога и защо ще умра?" Тези въпроси са способни да доведат до оглупяване и най-находчивия родител.

Във века на търсачките и електронните енциклопедии би трябвало да няма въпроси, на които родителите да не могат да отговорят. А дано, ама надали. Както и преди десетилетия, някои теми по принцип са сложни за обсъждане и затрудняват дори и опитните майки и бащи.

"Защо аз съм аз?"

Кога да очаквате въпроса? Обикновено това започва да интересува детето около четвъртата му година, но има и изключения.

С какво е свързан? С идентифицирането на себе си като личност.

Какво да отговорите? Личността на всеки е съчетание на вроденото и придобитото. От раждането ни имаме външност, унаследена от родителите ни, здраве и ред други биологични особености. А с годините се придобиват навици, симпатии и антипатии, вкусове. От всичко това се формира личността. Всеки човек се ражда в своята страна, семейство, заобикалят го определени хора, с него се случват определени събития – и под влиянието на всичко това се формира неговото „аз“. Няма еднакви хора, защото този списък с обстоятелства е уникален.

"Кого обичаш повече – мен или брат ми/сестра ми?"

Кога да очаквате въпроса? До седмата година, предимно след появата на по-малко дете в семейството.

С какво е свързан? Детето ревнува, опитва да се самоутвърди или страда от липсата на достатъчно родителско внимание.
Какво да отговорите? Обичам ви еднакво силно, въпреки че сте различни. Всеки от вас е забележителен и двамата сте ми много скъпи. Ти нали обичаш мама и татко еднакво? Така и ние обичаме децата си.
Никога не манипулирайте детето, опитвайки се до поискате нещо в замяна на думата любов. Фразата „обичам сестра ти повече, защото е отличник“, няма да доведе до ученолюбивост, а до ревност и скандали.

Продължава на страниците на Новите родители