Ако една жена се предаде твърде лесно, после организира съпротива с диверсионни методи. — Жан-Пол Белмондо

Ако жените управляваха света, ние нямаше да имаме войни, а само интензивни преговори на всеки 28 дена. — Робин Уилямс

Ако жена ти ти е изменила, не питай за кой път, защото това може да те порази окончателно. — Юзеф Булатович

Ако женската крепост падне, тя започва да се благоустроява. — Генадий Малкин

Биологията доста ни удивлява, статистически доказвайки, че красивите жени съвсем не са най-глупавите. — Жан Ростан

Боже, какво мъчение! Наоколо гъмжи от голи жени, облечени чак до шията. — Станислав Йежи Лец

Боже, позволи ми да стана добродетелен човек, но не добродетелна жена! — Нинон дьо Ланкло

В разговор с красива жена изглеждаш по-умен на самия себе си. — Венцеслав Константинов

Верните жени се утешават със своята вярност, като непрестанно си повтарят: "Само да бях поискала…" — Жан Ростан

Във всеки случай по един въпрос жените и мъжете са единодушни: и едните, и другите не вярват на жените. — Генадий Малкин