Способността да се изправим пред многото предизвикателства, които животът непрекъснато поставя пред нас, се крие главно в главите ни. Умствената сила всъщност е от съществено значение, за да намерим смелост да не се сринем и да потърсим адекватен отговор. За щастие това не е вродено качество - човек не се ражда психически силен, но с времето и правилните уроци, става непобедим.

3 са важните уроци, на които непременно трябва да научите своите деца, ако искате те да постигнат това.

1. Научете детето да мисли реалистично

Децата, както и възрастните, допускат грешки. Те също могат да вземат неправилни решения и да действат самостоятелно, но в грешна посока. Например, едно твърде уверено или твърде песимистично настроено дете, може да не учи достатъчно усърдно за изпит. В първия случай, защото смята, че вече знае всичко, а във втория, защото приема, че всички усилия ще бъдат безполезни. Много важно е да го предпазите да не попадне в този умствен капан.

Затова трябва да го научите да бъде реалист, да се вслушва в интуицията си, да прецени правилно очакванията и перспективите. За да му помогнете, задайте му въпрос: „Как можеш да увеличиш шансовете си за успех?“ Тъй като е нещо конкретно и предполага конкретни решения, този въпрос ще провокира детето да мисли в посока как да коригира своите очаквания и да стигне до заключения, по-близки до реалността.

2. Хвалете усилията му, а не постиженията

Една от честите грешки на родителите е да поставят акцент върху резултата, който трябва да се постигне. А далеч по-важни са положените усилия, пътят, по който детето върви, ръководейки се от крайната цел. Защото невинаги този път е равен. Той може да има кривини и препятствия, които дори да го връщат обратно. Когато го хвалите за изминатия път и усилията, които е положило, то ще се научи да оценява онова, което прави, а не финалния успех. Това ще му помогне да расте и развива нови способности, да не се страхува и да се научи да печели по пътя си приятели. Ще знае, че и да падне, може да стане и да продължи напред.

3. Дайте му шанс да се научи да управлява емоциите си

За родителите е трудно да приемат, че децата им са същества, независими от тях. Майките и бащите се опитват - с най-добри намерения, да закрилят всяка тяхна стъпка, да смекчат емоционалното въздействие на събитията върху психиката им, да ги забавляват, да им спестят тъгата и разочарованието. Но по този начин ги лишават от възможността да се научат да управляват и се справят с емоциите си. Ако не знае как да реагира в определена ситуация като дете, то ще продължи да прави същото и като възрастен.

По материали от Curioctopus / Новите родители