Всички хлапетата капризничат и се тръшкат. Но често експлозията от емоции се дължи на 3 основни причини.
Преди да съдите строго, се попитайте:

Дали детето ми не е гладно?
Дали не е уморено?
Дали не е на път да се разболее?

По същите причини и ние, възрастните, често губим контрол и правим или казваме неща, за които по-късно съжаляваме. За децата от ранна възраст чак до пубертета те също са причина за избухливост. 

Защото тялото се подчинява на едни и същи физиологични закони. Когато не сме яли, кръвната захар пада, организмът изнемогва, също както, ако трябва да се справи с някаква болест. Естествено, има и други причини за детската раздразнителност, а част от изброените невинаги може да избегнем. Например – 2-годишното ви хлапе изпада в истерия, защото не може да получи зелената си купичка за храна, която в момента е в миялната машина.

Като обаче знаете, че има 3 водещи причини за избухванията, може да си спестите доста нерви. Гладът, умората и болестта стоварват върху детето еднакъв стрес и натоварване. И е важно да го учим как да ги управлява, преодолява и да намери в себе си ресурс. Ето няколко примера как постъпваме в нашето семейство. Може те да са ви от полза.

Прочетете целия текст в Новите Родители.