Тревогата може да бъде полезна, както за физическото, така и за психичното здраве, установява ново изследване. То открива, че хората, които се тревожат повече, са склонни да:

  1. Се възстановяват по-бързо от травматични събития.
  2. Да се подготвят и адаптират към стресиращи събития по-добре.
  3. Да се грижат по-добре за здравето си.

Например, хората, които се тревожат по-често, са по-склонни да ходят на прегледи и да търсят помощ за различни здравни проблеми.

 „Интересно е, че има по-нюансирана връзка между тревогата и превантивното поведение – казва проф. Кейт Суини, първият автор на изследването.

Жените, които докладват, че се тревожат в умерени количества, в сравнение с жените, които докладват сравнително по-ниски нива на тревожност, са по-сколнни да се изследват за рак на гърдата.

Изглежда, че както твърде много, така и твърде малко тревога може да попречи на мотивацията, но точното количество може да мотивира, без да парализира.“

Изследването предполага, че тревогата дори може да е добър мотиватор за това човек да намери начини как да се тревожи по-малко.

„Дори в обстоятелства, когато усилията да се предотвратят нежеланите резултати са безполезни, безпокойството може да мотивира проактивни усилия, за да се подготви готов набор от реакции в случай на лоши новини.“