Всеки човек на планетата използва на година (средно) 1385 куб.м вода - 8600 вани, показа голямо проучване за световното потребление на вода. Разликите между държавите са сериозни – на жител в САЩ се падат 2842 куб.м, в Индия – 1089. След като експерти започнаха да изчисляват въглеродния отпечатък на човек на планетата, сега това се случва и с водния отпечатък. Проучването на Ариен Хьокстра и Месфин Меконен от Университета в Твенте, Холандия, обхваща периода от 1996 до 2005 г. Глобалният воден отпечатък на година е 9087 млрд. куб.м. Най-голям дял – 92%, се пада на селското стопанство. Промишлеността е отговорна за 4,4%, домакинствата – за 3,6%. Трите страни с най-голямо потребление са Китай, Индия и САЩ – на тях се падат 38% от глобалния воден отпечатък.

Холандските експерти са изчислили по колко вода е нужна за различни производства. Например за 1 кг портокали отиват 50 л, за литър бира – 75 л, за 1 кг пшеница – 1300 л, за килограм памук – 2700 л, за 1 кг кашкавал – 5000 л, а за килограм телешко месо – 15 500 литра вода. В момента, в който отпивате глътка лате макиато, знайте, че за тази чаша са изразходвани 200 л вода – като се започне от фермера, който използва гориво и машини, за чието производство също е употребена вода, мине се през работниците на плантацията, които си готвят и се мият, през чистенето на кафето, транспортирането и складирането му и се стигне до водата, която кафе машината използва, онази, нужна за производството на захар и сметана и миенето на чашите след това.

Е, да ви е сладко!