Децата са мъдри – знаем го много добре, и въпреки това винаги се изненадваме от техните житейски прозрения. Ето ви доказателства, че те разбират много добре всичко!

Център за приобщаващо образование пита 200 ученици от пети и шести клас от Тетевен и Брезово, участници в програмата „Училището има смисъл“ „Какво означава да си добър човек?“. И ето някои от искрените детски отговори:

 „Да даваш дрехи на тези в нужда. Ако някой ги бие, да ги отървеш.“

„Да не си толкова строг.“

„Да не нараняваш.“

„Като имаш деца, да ги научиш на добро.“

„Да си солидарен, подкрепящ.“

„Да помагаме и обратното.“

„Да успокояваш тревожните.“

„Като Гергана – уважава, не ти казва обидни думи.“

„Да се поставяш на тяхно място.“

„Да не разграничаваш хората – всички са еднакви.“

„Има учители, които са добри хора.“

Вижте още на страниците на Новите родители.