На 15 март отбелязваме Световния ден на потребителите. На този ден преди 61 години за първи път са формулирани основните права на потребителите:

- Правото на безопасност.

- Правото на информация.

- Правото на избор.

- Правото да бъдеш чут.

През годините с развитието на икономиката, глобализацията, отварянето на границите на държавите и свободното движение на стоки и услуги, нараства и значението на потребителската защита. Потребителите в Европейския съюз получават все повече права:

- Правото на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им.

- Право на неподвеждаща реклама.

- Право дефектните стоки да бъдат ремонтирани или заменени.

- Право на договори без неравноправни клаузи.

- Право за връщане на стоки, закупени от разстояние, в срок от 14 дни.

- Право на безплатна помощ от Европейските потребителски центрове за проблеми с търговци в чужбина.

- Правото на сдружаване.

Всички тези права и редица други са гарантирани за потребителите от Европейския съюз посредством развитието на нормативната база и действащи контролни органи. Тяхната реализация е подпомогната от усилията на неправителствени организации и браншови сдружения.