Да си припомним някои от най-хубавите изказвания на този велик френски писател и авиатор, който даде на света „Малкия принц“.

•    Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море.

•    Ако можеш да се влюбиш в полета и небето, ти знаеш къде трябва да дойдеш. Там ще откриеш хора, които са живи, приключения, които са истински, и ще се научиш да виждаш смисъла зад всичко това.

•    Благоволи да ме приобщиш към себе си заради твоята слава, когато заспя в някоя долчинка из тия пустинни пясъци, където добре работих.

•    Войната не е приключение. Войната е болест. Като тифа.

•    Вървиш ли право пред себе си, няма да отидеш много далеч….

•    Да бъдеш човек означава да бъдеш отговорен.

•    Да обичате не значи да гледате един в друг, а да гледате заедно в една посока.

•    Животът създава ред, но редът не създава живот.

•    Има само едно истинско богатство, и то е общуването между хората…

•    Любовта не се състои в това двама души да се вторачат един в друг, а в това те да гледат в една посока.

•    Няма да намериш безсмъртието вътре в себе си.

•    Съвършенството е добродетел на мъртвите.

•    Съвършенството е достигнато не когато няма какво повече да се добави, а когато няма какво да се премахне.

•    Трябва да преживееш много, за да станеш човек.

•    Човек никога не е доволен там, дето е…