Успехът е фино нещо. За да го постигнете, трябва да бъдете упорити, позитивни и открити. Кое отличава успешните хора от онези, които не са постигнали нищо в живота си?

BrightSide посочва:

1. Успешните хора изказват своята благодарност и правят комплименти. Неуспешните – критикуват другите без причина.

2. Успешните хора знаят как да простят. Неуспешните – таят вражди.

3. Успешните хора живеят за мига. Неуспешните – в миналото.

4. Успешните хора поемат отговорност за грешките си. Неуспешните – винят останалите.

5. Успешните хора споделят информация. Неуспешните – пазят тайни.

6. Успешните хора излъчват позитивни чувства. Неуспешните – негативни.

7. Успешните хора обсъждат идеи. Неуспешните – клюкарстват за другите.

8. Успешните хора празнуват победите с останалите. Неуспешните си приписват заслугите.

9. Успешните хора са винаги готови за промяна. Неуспешните се страхуват от нея.

10. Успешните хора се надяват всеки да успее. Неуспешните – тайно искат останалите да се провалят.

11. Успешните хора взимат предвид гледната точка на другите. Неуспешните гледат на нещата единствено от своята камбанария.

12. Успешните хора поставят цели за самите себе си. Неуспешните никога не правят това.

13. Успешните хора знаят какво искат. Неуспешните – нямат никаква представа.

14. Успешните хора се учат постоянно. Неуспешните си мислят, че знаят всичко.

15. Успешните хора четат книги. Неуспешните – гледат телевизия.

Източник: МениджърНюз