Вместо „Преми го! Просто спри да плачеш“, кажете „Разбирам, но знаеш, че не мога да го позволя.“

Вместо „Ако измиеш чиниите, ще ти дам бонбон“, кажете „Помниш ли онзи ден, когато изми чиниите? Наистина ми помогна.“

Вместо „Откъде да знам?“, кажете „В момента не знам, но ще проуча нещата и ще ти кажа.“

Вместо „Стига си гледал/а телевизия“, кажете „Хайде да поиграем на някоя игра.“

Вместо „Виж какво направи!“, кажете „Знам, че не е било нарочно, но следващият път бъди по-внимателен/внимателна.“

Вместо „Виж Иван. Той винаги се прибира вкъщи навреме. За разлика от теб“, кажете „Опитай се да се прибираш навреме. Наистина е важно.“