Я̀нуш Ко̀рчак (22 юли 1878 – 6 август 1942) е полски лекар педиатър, писател и педагог от еврейски произход; един от първите, работил в областта на детското развитие и психология и педагогическа диагностика.

Още като младеж се интересува от въпроси, свързани с възпитанието на децата, повлиян е от идеите и опита на „новото възпитание“. Той твърди, че мястото на детето е сред връстниците му, а не у дома. Стремежът му е децата да се отърсят от ранните си навици и бебешки възгледи и да подлежат на социализация, като по този начин се подготвят за зрелия живот. Опитва се да осигури на децата безгрижно, но не и лишено от задължения детство. Смята, че детето трябва само́  да разбере и емоционално да преживее определени ситуации, да ги изпита, само да си извлече изводи и евентуално да предотврати вероятните последици. (по Уикипедия)

„Няма деца – има само хора“, пише Корчак. 

Ето и десетте принципа за възпитание на детето, които той изповядва, и посланията, които отправя към родителя:

1. Не очаквай твоето дете да бъде човекът, който си ти, или този, който искаш да бъде. Помогни му да стане себе си, а не твое подобие! Детето е самостоятелно и отделно човешко същество.

2. Не търси от детето отплата за това, което си направил за него. Ти си му дал живот! Как може да ти се отблагодари за това?! То ще даде живот на друг човек, той – на трети и т.н. Това е необратимият закона на благодарността.

3. Не използвай детето си като отдушник за своите обиди, за да не горчи хлябът ти на старини. Знай, че каквото посееш, това ще пожънеш.

4. Не гледай на проблемите му отвисоко. Животът на всеки е даден според силите му и бъди сигурен – на него също му е тежко не по-малко, отколкото на теб. Може би и повече, тъй като му липсва опит.