Търсене на партньор „родител“

„Още си малък за това!“ – идеалният начин да възпитате зависим възрастен. Детето вероятно ще се чувства „твърде малко“ завинаги и ще има нужда от някой друг, който да поема отговорностите и грижите.

Потискане на собствените таланти, липса на инициатива, деструктивни забавления

Ако родителите често използват фрази като „Затваряй си устата“, „Не ми се прави на интересен!“ и подобни, детето трудно може да формира собствено мнение инициатива или лидерски качества. Като резултат то вероятно ще потопи амбициите си в алкохол и безсмислени развлечения.

Затвореност, потискане на емоциите

Липсата на емоции и чувствителност от страна на родителите не могат да останат незабелязани от децата. Когато често му казват да спре да плаче или да се оплаква, детето се затваря в себе си. Тези потиснати чувства могат да се превърнат в психосоматични симптоми.

Депресия, чувство за вина

„Лишавахме се от всичко, за да получиш добро образование!“ Чувството за незаслужена вина може да се превърне в непоносим товар за детето. Същото се отнася и за заплахите, свързани с лошите оценки – детето може да заживее под постоянен стрес.

Липса на независимост, безотговорност, незрялост

Има един специален вид параноичен свръхзагрижен родител, който не позволява на детето да прави нищо. „Не пипай котката! Ще те одраска!“, „Не сядай на ръба!“, „Не тичай там!“ Тези послание убеждават детето, че само не може да вземе никакво решение. Насажда се пасивност и безотговорност.

Източник: Bright Side