"Животът е поредица от уроци, които трябва да се изживеят, за да бъдат разбрани." - Хелън Келър

Правило 1. Ще получите тяло.

Дали ще го харесвате или мразите, то ще бъде ваше през цялото време, докато сте на тази земя. То става дом на вашата душа, приютява истинското ви „Аз".

Предизвикателството на Правило 1 е да постигнете хармония с тялото си, за да може то да ви служи, да ви научи на самоуважение, зачитане и задоволство от самия себе си.

"Тялото е твоето превозно средство в живота. Докато си тук, ще живееш в него. Обичай го, уважавай го, почитай го и го цени. Отнасяй се с него добре, за да ти служи подобаващо." - Сузи Прудън

Правило 2. Ще усвоявате уроци.

Записани сте в целодневното неофициално училище, наречено "Живот". Всеки ден ще имате възможност да усвоявате уроци. Някои от тези уроци може и да не ви харесат; други може и да намразите; трети може да ви се сторят неуместни и глупави, но те са част от учебната ви програма.

Предизвикателството на Правило 2 е да следвате само собствения си път, като усвоявате персоналните си уроци. Тогава ще успеете да разкриете мистерията на своето предназначение и да го изпълните. Ще престанете да се изживявате като жертва на съдбата или на нечия омраза и ще установите контрол над собствения си живот.

"Когато опитът се тълкува правилно, той води към портите на царството на душата." - Йон Кабат-Зин