Правило 5. Усвояването на уроци няма край.

Няма част от живота, която да не съдържа уроци. Докато сте живи, винаги ще има уроци, които трябва да бъдат научени.
Животът не е подвластен на контрол. Невъзможно е да се отървете от уроците. Безмисловното упорство и съпротивата водят единствено до емоционален срив. Животът е целогодишно училище, в което на практика дипломиране няма. Учебният процес придава смисъл на съществуването.

Правило 5 ви учи, че трябва да убедите Егото си да приеме ролята на вечен студент в университета на Живота и да усвои уроците на отстъпчивостта, себеотдаването, скромността и гъвкавостта.

Трябва да приемете за своя основна житейска задача овладяването на уроците. Урокът на себеотдаването ще се появи при вас във формата на нерешителност, когато вземате решение, или в трудности и препятствия, когато се заемете с изпълнението на вече взетото решение.

"И когато изкачиш върха на планината, едва тогава започваш истински да се изкачваш." - Халил Джубран

Вселената не толерира арогантността и прекалената самоувереност и лесно сваля прекалено раздутото Его обратно на земята. Целта й е не да ви накаже, а да поддържа баланса в самите вас.