За съжаление, не е възможно да минимализираме рисковете с децата докрай, но можем да се опитаме. Превантивните уроци как детето да действа ако се изгуби, ако го заговори възрастен или се опита да му посегне по някакъв начин, действително помагат в голям процент от случаите. Затова се погрижете детето ви да знае следното:

1. Аз съм шефът на моето тяло!

2. Първо питам и вземам разрешение, преди да отида някъде, да променя плановете си, да взема нещо - дори да е от някой, когото познавам. Ако не ми разрешат, тогава това означава НЕ.

3. Знам името, адреса и телефона си, както и телефоните на родителите ми.

4. Възрастните НЕ БИ ТРЯБВАЛО да търсят помощ от деца. За целта би трябвало да се обърнат към други възрастни.

5. Не трябва да съм любезен, ако някой ме кара да се чувствам изплашен или неудобно. Трябва да кажа НЕ, ако възрастен или по-голямо дете ме накарат да се почувствам застрашен.

Вижте още на Новите родители.