Всеки е уникален по свой начин, но някои от нас имат редки черти, които се срещат при по-малко от пет процента от населението по света.

Bright Side изброява някои от тези необичайни характеристики:

Невероятно плътни кости

Изследвайки гена LRP5 (който отговаря за минерализирането на костите), учените откриват мутации, които причиняват заболяванията, свързани с по-голяма чупливост на костите.

Но при същия ген се случва и друг вид LRP5 мутация: резултатът от нея е плътни кости, които са почти не могат да се счупят и кожа, която е по-малко склонна към стареене.

Въпреки че звучи страхотно, има и недостатъци. Когато един възрастен пациент се нуждаел от смяна на износено съединение, прекалено плътните му кости не позволили на лекарите да му помогнат.

„Златна“ кръв

Разбира се, не златна в буквалния смисъл, но има уникална черта: не съдържа антигени.

Тази особеност е открита през 1961 г. и в момента са известни около 40 души с Rh-нулева кръв.

9 от тях са изключително ценни донори, защото тяхната кръв е подходяща за всеки реципиент.

Дълъг палмарен мускул

Този мускул е наследство от нашите прадеди, които се катерели по дърветата.

За да проверите дали го имате, поставете ръката си с дланта нагоре върху равна повърхност. Съберете малкия пръст и палеца си и леко ги повдигнете. Ако виждате изпъкнало сухожилие на китката си, вие имате дълъг палмарен мускул. Не се тревожете ако нямате – той е излишен при съвременния начин на живот на хората.