Сигурно сте чували за поколението Y (Generation Y или  Millenials - милениали). То е най-изследваното. Сега неговите представители са между 16 и 29 години и именно те са платежоспособната част от интернет аудиторията. 

„Цифровите майки“ също са от това поколение. Те обърнаха обичайните ни представи за това как се управлява и продава.

Сега идва поколението Z - деца, родени от началото на 2000-те, които са под 18 години. Традиционно те се считат за наследница на поколението Y. И това е първото наистина цифрово поколение.

Ето едно проучване, което анализира поведенческите характеристики, нагласи и ценности, страховете и очаквания на поколението Z. То е проведено с деца и младежи на възраст от 5 до 25 години. Направени са и интервюта с родители и експертни учители.

Факт №1. Те живеят едновременно в две реалности

Децата буквално от раждането си са онлайн - по-лесно е да се запознаят там, да потърсят информация, да купят нещо в мрежата. Почти във всеки клас днес има ученик, който познава компютърните науки по-добре от учителя си.

Поради факта, че децата от поколение Z не се разделят с електронните си устройства, те трудно превключват от онлайн на офлайн. Те почти никога не са и не обичат да бъдат сами. Социалното взаимодействие продължава и, когато са извън мрежата. 

Факт №2. Поколение на мейнстийма

Всичко тече, всичко се променя ... Те нямат стабилни предпочитания, нито „отдаденост“ на марки, стилове. Това, което им е харесало вчера, утре излиза от списъка с предпочитания.

Факт №3. Вярват в собствената си изключителност

Всеки е уникален и с това знание те взаимодействат помежду си. Основното за това поколение е да намери своя път. Интересното е, че „правилният избор“ за тях е въпрос на живот и смърт. Но тъй като има много пътища и много разклонения по тях, те могат да избират само един и да тръгнат само веднъж.

Факт №4. Визуално мързеливи са

Те възприемат кратка и предимно визуална информация. Успяват да се концентрират върху един обект средно за 8 секунди. Те възприемат информацията на малки „концентрирани“ дози . В същото време поколението Z постоянно е в процес на саморазвитие и поглъща много разнообразна информация.

Факт №5. Мерилото за успех е чувството за щастие и удоволствието в живота

Много истории в онлайн медиите разказват за шеметен и бърз успех.

Постепенният напредък към целта е неприемлив за това поколение. За тях успехът не се свързва толкова с материално богатство, колкото с екшъна и удоволствието от живота.

Те не оценяват като успех, ако човек е работил през целия си живот работа, която не обича и не му е по сърце, но е спечелил положение и пари. За тях това е провал.

Думите „кариера“ и „престижна работа“ на практика не са привлекателни за поколението Z. Те не са готови да „работят усилено“ в името на кариерата. За тях работата трябва да бъде забавна, печеливша и да не отнема много време. Това, което на нас ни се струва мечта, за тях е постижима норма.

Най-вероятно това поколение ще се стреми към алтернативни форми на заетост (на свободна практика, работа от разстояние и т.н.) и ще прекрои пазара на труда.