Постиженията на инженерите по света са наистина забележителни. Но някои от тях просто поразяват с мащабите си и с природните предизвикателства, които се преодолели. Водните диги, построени за да отговорят на различните нужди на страните по света, от питейна вода до електричество, са измежду най-впечатляващите инженерни колоси. Вижте най-големите и най-високите от тях ето тук.