Българска пенсионерка изкачи Еверест с фразата:

- Аз само да питам нещо...