За момента водещата хипотеза за това как животът се е появил на Земята от първичната супа около 3.8 милиарда години, е т.н. “РНК хипотеза”. Според нея РНК се е появила първа и е формирала ДНК, която е дала начало на сложния живот, който познаваме.

РНК хипотезата твърди, че РНК се е себеформирала от частиците в горещата супа на древната земя и е започнала да превръща амино киселини в протеини и ензими. Тези ензими са помогнали на РНК по-късно да произведе ДНК, която е основата на живота.

Но екип от химици от Института Скрипс в Калифорния е открил доказателство, че РНК не е могла да генерира поддържащо ДНК, което им дава основание да издигнат хипотезата, че двете молекули може да са се формирали по едно и също време.

Ако хипотезата се потвърди, това няма да означава, че РНК не е формирала ДНК, а по-скоро, че ДНК се е появила, дори и в примитивен вид, по-рано, отколкото сме смятали.

Източник: Science Alert