Откакто има хора, ние сме силно развълнувани от идеите си за подземния свят, който лежи скрит под краката ни. Досега повечето идеи на хората бяха свързани с легенди и митове за скритото и невидимото отдолу. Но светът вече разполага с истинска карта на подземния свят на Земята, съставена от учени, която ни разкрива поне част от невидимото. Тя локализира позициите на тектоничните плочи, които са били изтласкани дълбоко в земната кора.

Картата се нарича Атлас на Подземния свят и в някои случаи проследява плочите на дълбочина до близо 3000 км под повърхността на Земята. Фокусът на екипа е бил върху т.н. мъртви тектонични плочи, които са изтласкани на дъното на земната мантия и вече не се намират на повърхността. Атласът е резултат от над 15 годишни усилия на екип от университета в Утрехт, Холандия и използва данни от множество източници, включително и техни сеизмични сканирания.

“Ние събрахме старата и новата информация наедно и това позволява да се види голямата картина”, обяснява Вим Спакман от екипа.

Science Alert