Тези готини видри умеят да се наслаждават на живота си

04 юли 2016 г., 16:00
828

снимка: Roger Hall/Shutterstock

Видрата е интересно животно - тя е вид хищен бозайник от семейство Порови, който се храни главно с риби. От стопанска гледна точка видрата е вредна за рибовъдството, но от екологична гледна точка е вид, имащ своята ниша в природата и спомагащ за поддържането на екологичното равновесие. Поради силно намалялата си численост е вписана в червената книга на застрашените видове. Броят на видрите намалява поради замърсяването на водоемите.

За щастие, видрите от тези снимки изобщо не се притесняват от нищо и се наслаждават на поредния прохладен ден във водоема. Хвърлете им един поглед и ще се убедите сами.

Ключови думи:
Коментари