Тази водна капчица е образувала почти перфектна сфера. Това е така, тъй като повърхността на листото не позволява на растението да се намокря твърде много.

Да, долната част на капката докосва растението. Останалите водни молекули обаче се оттласкват от повърхността и се натрупват една върху друга благодарение на напрежението на повърхността. Така образуват една почти сферична капка.

Красиво е, нали?