Поредна светлинна рисунка засия до едно от Рилските езера. Този път арт инсталацията се появи точно на мястото, където се играе голямата Паневритмия създадена от Учителя Петър Дънов. Анонимните й автори споделят, че именно този уникален танц изпълняван на едно от най-красивите места на планетата ги е вдъхновил да направят поредната си рисунка от светлина. Паневритмията е оригинално българско достижение, което няма аналог в света.

Учителя Дънов я завещава на целия свят, за да може чрез нея хората да хармонизират своите физически, психически и духовни сили. Последните години излязоха научни дисертации, които доказват неговият положителен ефект и светлото настроение, което създава у хората след изпълнението му.

”Ние просто се опитахме да превърнем този танц в светлина от където идва той и на където води хората”, споделят още творците. Те отправят послание на мир и хармония към българския народ, всички хора на духа, духовенството, управниците, министрите, земеделците, учителите, трудещите се в благороден труд, всички майки и бащи, синове и дъщери.