Това е Метуселах, бор от вида Pinus Longaeva, който е на близо 5000 години и чиято точна локация се държи в тайна от Службата по Горите в САЩ. Знае се само, че борът се намира в Белите Планини в Калифорния. На възраст Метуселах е второто най-старо дърво на земята, след стария смърч Тjiko, койот расте от 9500 години в Швеция.     

Източник: Mentalfloss