Държавата трябва да предприеме спешни мерки за деполитизация на горската система и за възстановяване доброто име на българските лесовъди, настоява Коалицията от неправителствени организации и граждански групи “За да остане природа в България“. Само преди ден в горското стопанство в Петрич бе разкрит поредният пример за корупционни схеми и политически протекции в горската система. Установените схеми водят до унищожаването на вековните гори в Природен парк „Беласица“, но подобна е съдбата и на много други гори в цяла България.
 
Събраните от природозащитниците данни за горското стопанство в Петрич разкриват още по-мащабна схема за злоупотреби в държавните гори, за което в началото на месеца е изпратен подробен сигнал до компетентните институции. При проверка на Югозападното държавно предприятие e потвърдена връзката на голям брой служители на стопанството с частни дърводобивни фирми от района на Петрич. Проверката потвърждава и данните за мащабни незаконни сечи в парк „Беласица“, участието на горски служители в незаконни схеми за прикриване на нарушенията и дори транспортирането на неправомерно добития дървен материал от свързаните с тях частни фирми.
 
Разследването показва как, при наличието на политически протекции, срещу незаконния дърводобив в държавните гори не помагат дори скъпи високотехнологични мерки, като специални пластини за маркиране на транспортираната дървесина, монтирането на GPS-системи на камионите за превоз на дърва, както и монтирането на видеонаблюдателни камери в дървопреработвателните цехове.
 
Случаят в Петрич очерня за пореден път доброто име на българските лесовъди с „превземането“ на цяло едно горско стопанство от непочтени служители с частни бизнес интереси и с бездействието на държавата. Въпреки това, вече седмица след проверката в Петрич въпросните служители продължават да заемат отговорни държавни постове и да бъдат лице на българските лесовъди.
 
Очевидно е, че са необходими спешни мерки за реформи в горската система, които да гарантират прекратяването на политическия натиск върху горските стопанства, възстановяването на доверието към българските лесовъди и повишаването на обществения контрол за опазване на горите. Надяваме се 2017 година да е година на реални стъпки към деполитизация на сектора и сме на разположение да обсъдим как да се тръгне в тази посока.