Дунавският регион трябва да развива туризъм заради природата, а не за нейна сметка и има шанса да избегне грешките, допуснати на други места.
 
Дунавско-карпатската програма на WWF от години работи за налагането на образа на региона като „Зеленото сърце на Европа“ и предлага тази запазена марка да се използва и в рамките на Дунавската стратегия.  
 
На 17 юни (петък) в Русе ще се състои международната конференция на тема „Устойчиво развитие на туризма и сигурност в Дунавския регион“ с участието на еврокомисаря по регионалната политика Корина Крецу, премиера Бойко Борисов и румънския вицепремиер Василе Динку. Сред темите, които ще бъдат обсъждани е изработването на общ туристически бранд (запазена марка) на Дунавския регион, предвидено като цел номер едно в приоритетна ос 3 на стратегията на ЕС за развитие на този регион.
 
Край река Дунав са разположени над 70 национални и природни парка, а защитените местности, включени в европейската мрежа Натура 2000, са повече от 1000. В района на река Дунав има и два биосферни резервата, част от световното природно наследство на ЮНЕСКО – делтата на реката и резервата Сребърна, а един от най-амбициозните проекти с участието на WWF, е създаването на трансграничен биосферен резерват Мура-Драва-Дунав под егидата на ЮНЕСКО в областта, известна като „европейската Амазонка“, която е с площ 800 000 хектара и би трябвало да стане най-голямата защитена територия в Европа.
 
За икономическия потенциал на тези обекти, които опазват природата, представа дава изследване, публикувано от Европейската комисия през 2013 г., според което ползите, произтичащи от зоните, включени в НАТУРА 2000, възлизат на между 200 и 300 милиарда евро на година.