Скорошен доклад разкрива, че през последните две десетилетия сме изгубили една десета от дивата природа основно “благодарение” на минната индустрия, нелегалното изсичане на гори, земеделието и петролните и газови индустрии.

Това означава, че от 1993 година област с размери два пъти тази на Аляска е била лишена от растенията и животните, които са зависили от нея. Дивата природа днес представлява само 23% от общата земна маса на Земята.

“Продължаващата загуба на диви области е глобално значим проблем с до голяма степен необратими резултати за хората и природата,” твърди международният екип от учени, провели изследването, публикувано в доклада.

“Ако тенденцията продължи това ще означава, че след един век няма да има глобално значима дива природа на Земята.”

Изследователите са открили, че Амазония и Централна Африка са пострадали най-тежко.

Източник: Science Alert