Всеки обича малките животни. Те обаче са далеч по-сладки, когато застанат до своите по-възрастни „версии“. Точно такива снимки включва и този пост.

Всички животни изглеждат почти 1:1. Дори и онези, които по принцип имат разнообразна окраска, като например котките и кучетата. Снимките, на които малките животинчета имитират по-възрастните пък са още по-сладки. Прави впечатление, че по-големите изразяват своеобразно родителско отношение към малките, без значение дали наистина са майки и татковци или просто техни приятели.

Насладете им се!

Gallery

Menno Schaefer / Shutterstock

Gallery

 mariait / Shutterstock

Gallery

Sergey Novikov / Shutterstock

Gallery

Daniela Schroeder / Shutterstock

Gallery

Anna Levan / Shutterstock

Gallery

 Bildagentur Zoonar GmbH / Shutterstock

Gallery

GUDKOV ANDREY / Shutterstock

Gallery

Rosa Jay / Shutterstock

Gallery

vvvita / Shutterstock

Gallery

Erik Mandre / Shutterstock

Gallery

Volodymyr Goinyk / Shutterstock

Gallery

Sergey Uryadnikov / Shutterstock

Gallery

Karel Gallas / Shutterstock

Gallery

Eric Gevaert / Shutterstock

Gallery

Tatjana Rantasha / Shutterstock

Gallery

Nicu Baicu / Shutterstock

Gallery

Sergey Uryadnikov / Shutterstock

Gallery

GUDKOV ANDREY / Shutterstock

Gallery

senai aksoy / Shutterstock

Gallery

Lee Torrens / Shutterstock

Gallery

 Hung Chung Chih / Shutterstock

Gallery

JONATHAN PLEDGER / Shutterstock

Gallery
Gallery

Simon Eeman / Shutterstock

Gallery

RubinowaDama / Shutterstock