Народът е гладен, премръзнал, отчаян!
В студената зима не може да траеот него да смъкват по няколко кожи!
В протести навън пожела да наложи
всеобщата воля на Него, че Той
е с титла научна по уличен бой!
От боя разбира – от друго не схваща.
Не носи вина, а назад я препраща.
Как с радост мат`реалът подари му властта!
С лъжи и измами той плю на честта
да води народа, да управлява...
В пладнешки хайдуци се окопава!
А те?
Те си мислят, че са над закона?
Но ядец!
Законът е там на стадиона!

 
- Нено, виж какво прихванах! Дали не е от транспланетяните?

- Дръпни се от пулта, Люк! Това е късметът на новака! Откога съм в бранша и не съм виждал търсачката да изписва „яростна ритмичност”. Сканира ли координатите? - попита по-възрастният мъж и се намести пред апарата.

- Естествено – обиди се младият. – А сега богати ли сме?

- Бързаш! Първо трябва да определим откъде идва. Прави се, като се заложат координатите на прихващане спрямо центъра на Галактиката, съобразени с посоката на сигнала, и се въведат параметрите на обитаемите планети. Взима се за отправна точка моментът на записа. – Нено, движейки пръсти по екрана, продължи да обяснява. - Чрез времевото екстраполиране и отчитане изкривяването при преминаване до масивни обекти се намира пресечната точка на траекторията на сигнала и излъчилата го планета. Броячът на светлинните години указва времето на събитието. И... О, да! Майко на надеждите! Много е старо! Идва от Земята!

- Сега какво? – недоумяващо попита Люк.

- Как какво? Търсачката разполага с набор от всички древни езици. Да изчакаме... Още мъничко... Супер! Български! Огромен късмет, малкия!

- Защо?

- Чакай плащане от Рода Втвърдени!

- Ония с голямото влияние в Галактическия съвет и частната родова армия?

- Същите! Вманиачени са на тема родословие. Смятат, че произлизат от древните българи и техния Бог.

Люк сбута Нено настрани и се загледа в екрана.

- Дръпни се да погледна превода. Какво пише? - четеше и все повече се ококорваше. – Нищо не разбирам!

Нено го наблюдаваше усмихнат, с явно превъзходство.

- Ти плати ли ми да те уча? - попита и сам си отговори. – Плати ми. И какво очакваш? Не мога да натъпча общата култура в главата ти. Ще се ровиш, ще намираш информация. Аз показвам как се търсят антики. Но дори да намериш, ако не я оцениш правилно, нито ще знаеш кой би проявил интерес, нито ще вземеш високата цена.

Учителят се разпали. Стана, пак седна и продължи:

- Хайде малко да те изпитам. Какво ни указва броячът на светлинни години?

Люк мълчаливо вдигна рамене.

- Времето, момче! Чрез проста, аритметична сметка наум разбираме, че сигналът е излъчен около началото на 21. век на техническата цивилизация на Земята.

- И какво от това?

- Ти си отчайващо неподготвен! Ще сваля с още един процент твоята част от печалбата. Друг такъв ученик не съм имал! Почвам от самото начало. В момента търсим антични сигнали.

- Това го знам – отвърна Люк.

- А наясно ли си, че е най-доходната и сладка работа на търсача? Не обикаляш по изоставени и отдавна нецивилизовани места. Не мъкнеш оборудване. Не се цапаш. Залагаш се в Космоса, ама трябва да знаеш къде, и чакаш златния сигнал. Когато древните откриват радиото, сигналите се понасят със светлинна скорост. Някои хора дават луди пари за тяхната информация. Намираш тези хора. Показваш им какво си прихванал. Даваш времето, координатите и посоката. Те преизчисляват къде да пресрещнат сигнала. Летят до мястото. Сами го улавят и автентичността му е гарантирана.

- А какво означава „яростна ритмичност”?

- Щом сигналът е ритмичен, значи е песен или стихотворение. В песента има музика. Нас ни интересува не изобщо музиката, а само ритъмната. Другото е шлака. Не се цени. Иначе ще изхабиш време и средства да я предлагащ, да търсиш купувач, а то... дрънканици и крещене. И днес всеки го може. С това трябва да си наясно.

Нено погледна изпитателно Люк.

- Знаеш какво е стихотворение, нали? Я не ми вдигай рамене, че ще ти върна парите и ще се откажа да те уча!

Люк виновно сведе поглед. На Нено му дожаля.

- Е, добре. Само за теб, понеже си късметлия: стихотворението изразява емоции и чувства, които се усилват чрез ритмичността. Щом търсачката определя ритъма като яростен, представи си какво е изпитвал поетът, за да си излее гнева и онзи, който го е излъчил в ефир. Няма да казвам какво е поет. Събери своя информация! Историята трябва да ти е любима наука.

- А защо – попита плахо ученикът – тука има местоимения с главна буква? Доколкото знам, така са отбелязвали, че става дума за богове.

- Вече имам надежда. Сам си научил нещо. Браво! – похвали го Нено. – В монотеистичните религии са говорили за Бог с огромно уважение. Когато са го споменавали, е било с голям патос и за да се пренесе при писането, са изписвали местоименията с главни букви, както и самата дума Бог. Тук е друго. Става дума за диктатор. Търсачката го изписва с главни букви, понеже се чува саркастичен патос при записа. Потвърждава се и от контекста. Собственоръчно подобрих апарата, за да улавя тънките нюанси за правилен превод. Диктаторът навярно се е мислил за непогрешим и е имал силно развито его. Затова са главните букви.

Нено млъкна за кратко и размечтано продължи:

- Сега, като вземем парите, ще си дам кратка почивка. А ти отиваш в галактическата библиотека и посещаваш университета. Очаквам да си купиш допълнителна памет с основополагащи знания. Ще изучиш влиянието на слънчевите изригвания върху революционната активност на земните хора. Конкретна задача: разгадай какво означава „законът е там на стадиона”. Ще ти приготвя списък, върху който да наблегнеш.  После пак ще дойдеш при мен. Ти си момче с късмет! Дано намерим сигнали с образи от онова време! А старейшините на Рода Втвърдени да отключат сейфовете в Галаксибанк!

- Че за какво им е стихотворението?...

- Сериозно ли питаш? - възмути се учителят. – Никоя звезда не ни действа както родното Слънце! Ще се надъхаме с яростната ритмичност, за да отстояваме твърдо своите интереси!

- Ти да не си Българин?

Автор: Ценка Бакърджиева

Визитка: Ценка Бакърджиева е родена през 1959 г. в Ловеч. Завършила е МГ „Юрий Гагарин” и ВТУ „Ангел Кънчев”, инженер е със специалност „Конструкция и изпитване на автомобили, трактори и кари”. През последните две десетилетия работи в банка. Авторка е на стихосбирката „Вечният бриз” (1998) и на електронната книга с разкази „От алфа до омега” (2011). Съоснователка е на Клуба на фантастите „Тера фантазия”, носителка е на награди от национални конкурси за фантастичен разказ. Живее в Бургас.