Какво щяхме да видим, ако ракетите, изстреляни в космоса, бяха прозрачни? В тази 3D анимация виждаме в реално време изгарянето на гориво при четири различни ракети.

Червеният цвят изобразява керосин RP-1, високо рафинирана форма на керосин, реактивно гориво.

Оранжевото е течен водород (LH2), обикновено ракетно гориво, използвано от NASA. 

Синьото е течен кислород (LOX), течната форма на двуатомен кислород, която често се използва като окислител за течния водород в ракетите като RS-25, двигател, използван за космическата совалка.

Вижте!