До ден днешен четирите обсерватории за гравитационни вълни, които работят по целия свят, са открили тези специфични сигнали само от бинарни системи: сблъсъци на два изключително плътни обекта, като неутронни звезди или черни дупки. Но единичните тела също излъчват гравитационни вълни и сега изследователите смятат, че един конкретен клас обекти има такива, които би трябвало да могат да бъдат открити.

Въпросните обекти са облаци от материал около масивни звезди, които се превръщат в черни дупки. Докато звездите се приближават към крайната си цел, те освобождават външните си слоеве. Когато звездите умират в свръхнова, енергията разтърсва околния материал, превръщайки го в пашкул от бурни енергийни отломки. Най-съвременните симулации показват, че тези пашкули наистина излъчват гравитационни вълни и то с честоти, които са откриваеми от детекторите на LIGO - най-голямата от всички обсерватории.

"Към днешна дата LIGO открива гравитационни вълни само от двойни системи, но един ден ще открие първия небинарен източник на гравитационни вълни", казва в изявлението си водещият автор Оре Готлиб от Северозападния университет. "Пашкулите са едно от първите места, които трябва да потърсим за този тип източници."

Симулацията няма за цел да демонстрира пашкулите като източник. Детекторите са чувствителни само към източници, които не са симетрични, така че експлозиите на свръхнови не могат да бъдат засечени. Изследователите са смятали, че когато звездата се превърне в черна дупка и започне да поглъща материал, това може да създаде откриваеми гравитационни вълни. Но симулацията показва още по-голям източник.

"Когато изчислих гравитационните вълни от околностите на черната дупка, открих друг източник, който нарушаваше изчисленията ми - пашкул", каза Готлиб. "Опитах се да го игнорирам. Но открих, че е невъзможно. Тогава осъзнах, че пашкулът е интересен източник на гравитационни вълни."

Когато звездите се превръщат в черни дупки, те могат да отделят енергийни струи. Тези струи се удрят в заобикалящия звездата материал, освободен при нейното стареене. Струята се превръща в пашкул от този енергиен материал и подобно на свредло, преминаващо през стена, материалът се завърта. Въртенето генерира гравитационни вълни. Сега изследователите искат да проверят експериментално своята симулация. 

"Нашето изследване е призив към обществото да разгледа пашкулите като източник на гравитационни вълни", казва Готлиб. "Знаем също, че те излъчват електромагнитно лъчение, така че те биха могли да бъдат събития с няколко пратеника. Като ги изучим, бихме могли да научим повече за това какво се случва в най-вътрешната част на звездите, за свойствата на струите и тяхното разпространение при звездни експлозии."

Изследването е представено на 242-рата среща на Американското астрономическо общество.

Източник: IFLScience