Независимо в кое кътче на света живеете (и как точно изписвате датата - месец/дата/година, дата/месец/година или година/месец/дата), днешната дата е един световен палиндром. Поне според Григориански календар.

Месец, дата, година: 02/02/2020.

Дата/месец/година: 02/02/2020.

Година/месец/дата: 2020/02/02.

Схващате идеята, нали?

Подобно нещо не се е случвало от 909 години (т.е. от 11/11/1111). И няма да сле случи още 101 години (12/12/2121). Все пак не трябва да забравяме различните начини на изписване на датата по света. В САЩ например първо е месецът и дати от типа на 20.02.2002 просто няма как да са "световен палиндром", тъй като ако месецът е първо, палиндромът се разваля - 02.20.2002.

Ако това не ви е достатъчно, днес е 33-ият ден от 2020 г. Остават още 333 дни на годината!